Sama doma 1.6.
Sama doma 8.6.
Sama doma 9.6. Finálové vysílání a pak až září
10.6. Olomouc Kongres kazuistik
30.6.-8.7. MFF Karlovy Vary